Hesteassistert terapi

Hva er hesteassistert terapi:

Hesteassistert terapi er en behandlingsmetode hvor man bruker hesten som et verktøy til å oppnå en endring i en terapeutisk sammenheng. Hesteassisterte aktiviteter er en fellesbetegnelse hvor hesten brukes for å fremme helse og positiv utvikling.

Det er relasjonen til hesten som er det vesentlige, og det psykoterapeutiske arbeidet består i hovedsak å etablere og utforske denne relasjonen på ulike måter. 

 

I omgang med hest blir hele mennesket involvert;
kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og sosialt.

Det foreligger rikelig med forskningsfunn som underbygger hestens helsefremmende virkning på hele mennesket.

Hesteassistert terapi gir mulighet til å arbeide med:
-
Relasjonstrening
- Konsentrasjon-og fokuseringsvansker

- Selvfølelsen
- Emosjonsregulering
- Motorikk-og kroppsbeherskelse - Grenser og lederskap
- Begrepene ansvar og omsorg
- Angst- og stressmestring
- Tillit og selvtillit

Den unike kontakten mellom hest og menneske har vært kjent i tusenvis av år, men det er først i de senere år man virkelig har innsett viktigheten og verdien av dette unike båndet, og hvilke gode helsemessige resultater en kan oppnå.

Vi kan gi tilbud til både familier, enkeltpersoner og grupper, og tilbudet kan tilpasses etter ønsker og behov.

Ingen forkunnskaper nødvendig.

Ta kontakt for å høre mer!

1/8

Vi har gleden av å ha med oss gestaltterapeut Eva Lassen på stallen;
 

EVA LASSEN (MNGF)
Utdannet spesialsykepleier i psykiatri og gestaltterapeut, med ti års arbeidserfaring i somatikk og psykiatri i det offentlige helsevesenet. Har siden 1994 vært privatpraktiserende gestaltterapeut i egen praksis, og i samme periode vært brukt som prosessorientert veileder for ulike grupper helsepersonell i og utenfor institusjon.
I tillegg til individualterapi, arbeider hun med par, barn, unge og familiesamspill.
Eva har erfaring fra å samarbeide med barneverntjenesten og har arrangert selvutviklingsgrupper med naturen som arena.

.

Hesteassistert terapi er en form for behandling med hest hvor to terapeuter er tilstede;

en gestaltterapeut og en hestekyndig

Vi tilbyr også samtalegrupper for foreldre/foresatte om mestring av hverdagen. Les mer her