top of page

Hesteassistert terapi

Bruk av hest i terapi kan hjelpe personer i alle aldre med problemstillinger/diagnoser som ulike angsttilstander, depresjon, traumelidelser, spiseforstyrrelser, ADHD, autismespekterforstyrrelser og ufrivillig skolefravær.

Hesteassistert terapi har vist spesielt god effekt på barn og unge.

Hva er hesteassistert terapi:

Hesteassistert terapi er en behandlingsmetode hvor man bruker hesten som et verktøy til å oppnå en endring i en terapeutisk sammenheng. Hesteassisterte aktiviteter er en fellesbetegnelse hvor hesten brukes for å fremme helse og positiv utvikling.

Det er relasjonen til hesten som er det vesentlige, og det psykoterapeutiske arbeidet består i hovedsak å etablere og utforske denne relasjonen på ulike måter. 

Terapien foregår på ulike måter som f.eks observering av hest/hesteflokken, samvær med hesten, øvelser på bakken og på hesteryggen.

I omgang med hest blir hele mennesket involvert;
kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og sosialt.

Det foreligger rikelig med forskningsfunn som underbygger hestens helsefremmende virkning på hele mennesket.

Den unike kontakten mellom hest og menneske har vært kjent i tusenvis av år, men det er først i de senere år man virkelig har innsett viktigheten og verdien av dette unike båndet, og hvilke gode helsemessige resultater en kan oppnå. Det foreligger mye forskningsfunn som underbygger hestens helsefremmende virkning på hele mennesket.

Vi kan gi tilbud til både familier, enkeltpersoner og grupper, og tilbudet kan tilpasses etter ønsker og behov.

Ingen forkunnskaper nødvendig.

Vi legger vekt på å utvikle verktøy til bruk i den konkrete hverdagen gjennom ressursfokusering, gode mestringsopplevelser og samspillsstrategier.

Terapien tilpasses den enkeltes utfordringer.

Timepris (60 min): Kr 1125 per terapeut ink mva.

Ønsker du å høre mer eller har noen spørsmål, ta kontakt!

Hesteassistert terapi er en form for behandling med hest

hvor to terapeuter er tilstede;

en gestaltterapeut og en hestekyndig

Hvem er vi:

 

TORIL ERIKSEN 

Toril er utdannet rideterapeut fra AVHTT i Danmark. I tillegg er hun helsefagarbeider med videreutdanning i miljøarbeid innen rus og psykisk helse.

Hun har erfaring fra prosjektarbeid innen rus og psykiatri. Videre er hun utdannet innen hesteassisterte intervensjoner ved NMBU. Toril har lang erfaring med hest.

.

EVA LASSEN (MNGF)

Eva er utdannet spesialsykepleier i psykiatri og gestaltterapeut. Etter ti års arbeidserfaring innen
somatikk og psykiatri i offentlige helsevesen, startet hun i 1994 egen privatpraksis som
gestaltterapeut. Her tilbyr hun individualterapi for barn, unge, voksne og parterapi.

Videre har hun erfaring i familiesamspill som familiekonsulent for barneverntjenesten. Eva har i en årrekke vært prosessveileder for helsepersonell i og utenfor institusjon.

.

Vi tilbyr også samtalegrupper for foreldre/foresatte om mestring av hverdagen. Les mer her

bottom of page