top of page

Hest gir mestring

I omgang med hest blir hele mennesket involvert; kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. Alle våre sanser blir berørt. Hesten har først og fremst en gunstig innflytelse på forbedring av livskvalitet og oppførsel

Kontakt med hest gir:

-mestringserfaring

-bedret angstmestring

-opplevelse av kontakt med seg selv og  samhørighet med andre

-redusere stress hos barn

-bedret sosial motivasjon og bedret motorikk

-redusert negativ adferd, økt positiv adferd

-opplevelse av ansvar og vise omsorg

-i møte med hest kan man lære kommunikasjon, å takle redsel, omtanke og å ta lederrolle

-økt selvtillit, økt livsglede og økt livskvalitet

bottom of page