top of page

Inn på tunet

ipt_logo_cmyk_trans.png

Høsten 2018 ble Klekken gård godkjent som Inn på tunet - gård

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, og er en godkjenning som blir gitt av Matmerk.

 

På gården kan vi tilby aktiviteter med fokus på mestring, mening, utvikling og trivsel. I tilbudet vil vi ha hovedfokus på dyr, og da spesielt hest. Vi vil også arbeide med hagen, ved, vedlikehold, og oppgaver på gården basert på årstid.

Tilbudet kan benyttes av enkeltpersoner og grupper, både privat og i samarbeid med NAV, barnevernet, helse/sosial og skole.

Tilbudet vil bli tilpasset etter behov og ønsker.

Les mer om Inn på tunet på Klekken gård her

bottom of page