top of page

Hesteassistert kurs

Kurset har fokus på angst- og stress problematikk, mild depresjon
og en indre kritiker

På kurset vil relasjonen og samspillet med hesten være i sentrum. Vi vil ha fokus på at hver deltaker skal få en god opplevelse, og få konkrete og anerkjente verktøy som kan ha en nytteverdi i forlengelse av kurset.

 

Kurset holdes av gestaltterapeut Eva Lassen, og Toril Eriksen fra Hest og mestring. Kurset vil gå over

4 ganger å 2 timer pr.gang, med inntil fire deltakere.

 

Målgruppe

  • Ungdom/ unge voksne mellom 15-25 år

Pris

  • 4500,- inkluderer nødvendig utstyr, kursmateriell og drikke

Hva gir det:

I omgang med hest blir hele mennesket involvert; kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. alle våre sanser blir berørt. Hesten er et stort dyr og er derfor en utfordring å lære å mestre. Den er 100% tilstede i nuet, og krever derfor at vi er tilstede både fysisk og emosjonelt til enhver tid når vi er sammen med den. Den krever at vi ikke later som, eller er noe vi ikke er. Hesten gir deg et speilbilde på egne følelser, og det er derfor den egner seg godt til et slikt formål.​

Kursstart:

Vår 2022

-ta kontakt om du er interessert i kurset

Kurset legges opp etter deltakernes behov og ønsker. Ingen forkunnskaper med hest er nødvendig

Ta kontakt:

Ønsker du å vite mer, eller melde deg på,

kontakt Toril!

 

.

bottom of page