top of page

Dyreassisterte intervensjoner med hest

Vi ønsker å gi deltakerne et tilbud som gir økt livskvalitet, og en følelse av mestring og tilhørighet. Ved bruk av hest som virkemiddel i arbeidet ser vi at man kan få gode helsemessige resultater.

 

Hvilke aktiviter tilbyr vi:

Hesteassisterte aktiviteter i denne sammenheng kan dreie seg om både aktiviteter med, på og ved siden av hesten.

Som for eksempel:

 • Samvær med hest (observasjon av hester/hestens atferd).

 • Praktisk hestestell og arbeid i stallen/anlegget.

 • Ridning (tur og på ridebanen).

 • Kjøring.

 • Øvelser og arbeid med hest fra bakken.

 • Hesterelaterte aktiviteter (lek, arbeidsoppgaver, opplæring (språk, begrepstrening og matematisk forståelse) og andre aktiviteter med hest som tema uten fysisk hestens tilstedeværelse).

 • Teori/kunnskap om hest og hestehold.

 

Hvem passer det for:

 • Mennesker som har nyttiggjort seg hesteassistert terapi på institusjon, men mangler aktiviteter/lignende tilbud utenfor institusjon.

 • Mennesker med psykiske og rus/avhengighetsrelaterte vansker som ønsker et tilbud (anbefalt f eks DPS).

 • Førskolebarn og/eller elever i skolepliktig alder som har behov for et tilrettelagt tilbud og/eller spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning (jf. barnets IOP).

 • Grupper av mennesker med sammenfallende behov, som ønsker et tilbud med hest (f eks. ulike minoriteter, eldre med behov for tilrettelagt aktivitetstilbud).

 • Barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring før en eventuell overgang til et ordinært tilbud i en rideklubb eller lignende.

 

Hva gir det:

I omgang med hest blir hele mennesket involvert; kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. alle våre sanser blir berørt. Hesten er et stort dyr og er derfor en utfordring å lære å mestre. Den er 100% tilstede i nuet, og krever derfor at vi er tilstede både fysisk og emosjonelt til enhver tid når vi er sammen med den. Den krever at vi ikke later som, eller er noe vi ikke er. Hesten gir deg et speilbilde på egne følelser, og det er derfor den egner seg godt til et slikt formål.​

Lunsj:

Vi kan tilby felles lunsj enten i grillhytta, ute rundt bålpanna, eller inne på oppholdsrommet.

Vi har også støttekontaktordning.

Ta kontakt med kommunen eller oss for å høre mer.

Ta kontakt:

Ønsker du å vite mer, eller bestille dyreassistert intervensjoner med hest,

kontakt Toril!

 

.

bottom of page