Mestring av hverdagen
-samtalegruppe for foreldre/foresatte

Gestaltterapeut Eva Lassen ønsker i samarbeid med Hest og mestring å tilby samtalegruppe for foreldre/foresatte av barn og unge som av ulike årsaker strever med mestring av sin hverdag eller sosiale fungering.

Gruppen vil gå over 6 ganger der fokus på emosjonell støtte, foreldrerollen, familiesamspill og å finne verktøy i en krevende hverdag, vil stå sentralt.
 

Gruppen ledes av Eva som har mange års erfaring med prosessorientert veiledning og familiesamspill.

 

Ved 5 av sesjonene vil gruppen samles hjemme hos Eva i Pilegrimsveien, og 1 av sesjonene vil foregå hos Hest og mestring i Klekkenveien.

Her vil Toril Eriksen, den hestekyndige, delta i gruppen for å dele kunnskap og erfaring om hva hesteassistert terapi kan bidra med, og hvor man selv kan få delta aktivt i samspill med hestene.

Kursstart: uke 38

  • Maks 6 deltakere

  • 6 ganger:

    • Hos Eva: 20.sept, 27.sept,18.okt, 25.okt, 1.nov

    • På gården: 10.okt

  • Kl.0930-1130

Pris

  • Pris: 3900 kr per deltaker, 1900 kr for partner

1/2

Kursstart:

uke 38: 20.september

Kurset legges opp etter deltakernes behov og ønsker. Ingen forkunnskaper med hest er nødvendig

Ta kontakt:

Ønsker du å vite mer, eller melde deg på,

kontakt Toril på 976 95 915

eller Eva på 907 76 073

epost: evlass@online.no.